باید زمینه تجمیع خُرده احزاب فراهم شود/متاسفانه برخی احزاب خانوادگی است

استنادنیوز؛ عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: متاسفانه برخی از احزاب ایجاد شده خانوادگی است و صرفا اسامی اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی اعلام می کنند.

جلال میرزایی در رابطه با راه اندازی احزاب جدید توسط جریان های سیاسی و عدم رسیدن احزاب به جایگاه واقعی خود، گفت: متاسفانه وضعیت کشور در مواجه با تشکیل حزب شبیه سایر امور شده است؛ در واقع افراد غیرمتخصص در حوزه سیاست وارد شده و اقدام به ایجاد احزاب می کنند.

عدم جمع گرایی افراد سبب ایجاد احزاب جدید می شود

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در خصوص دلایل ایجاد احزاب متعدد در کشور، اظهار کرد: در حوزه سیاست فرد عضو یک حزب یا جریان سیاسی است اما  متاسفانه نمی توانند تابع نظر افراد باشد از این رو اقدام به راه اندازی حزب می کند که اخیرا چنین مصداق هایی به وضوح دیده می شود.

متاسفانه برخی احزاب خانوادگی است

وی ادامه داد: این مهم در حالیست که متاسفانه برخی از احزاب ایجاد شده خانوادگی است و صرفا اسامی اعضای شورای مرکزی و مجمع عمومی اعلام می کنند

باید زمینه تجمیع خُرده احزاب فراهم شود

این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه وزارت کشور باید خیلی جدی تر به حوزه احزاب وارد شود و امور را ساماندهی کند، تصریح کرد: در واقع باید زمینه تجمیع احزابی که موازی هستند، پایگاه اجتماعی یکسان دارند و حتی دیدگاه مشترکی دارند ایجاد شود تا بتوانیم از هم گسیختگی موجود را برطرف کنیم.

احزاب در شرایط کنونی کمکی به نهادینه شدن مردم سالاری نمی کنند

میرزایی با اشاره به اینکه احزاب در شرایط کنونی کمکی به قانونگرایی و نهادینه شدن مردم سالاری نمی کنند، افزود: به نظر می رسد وزارت کشور نباید برای ایجاد احزاب خُرد مجوز دهد زیرا برای اینکه رقابت های سیاسی رونق بگیرد و سامان یابد، نیاز به تقویت احزاب وجود دارد.

شاهد بلبشو و بهم ریختگی در حوزه جامعه مدنی سیاست هستیم

عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: متاسفانه باید اذعان کرد که شاهد بلبشو و بهم ریختگی در حوزه جامعه مدنی سیاست هستیم و این امر به ضرر کشور تمام می شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار