مشاهده دود سیاه در میدان امام خمینی / آتش سوزی در خیابان اکباتان تهران

مشاهده دود غلظ در خیابان اکباتان تهران ناشی از آتش سوزی در یک فروشگاه لاستیک است

به گزارش فارس از لحظاتی قبل در حوالی میدان امام خمینی دود سیاه رنگی به هوا برخواست

براساس اطلاعات موجود این دود ناشی از سوختن لاستیک در یک مغازه فروش لاستیک در خیابان اکباتان بوده است.

اطلاعات موجود حکایت از آتش سوزی در مغازه لاستیک فروشی در خیابان اکباتان بوده است.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار