فیلم نمایش رزمی و درد دل نادر بروسلی

به مناسبت درگذشت چهره محبوب و مطرح فضای مجازی، نادر کریم آبگون درزی معروف به نادر بروسلی دو ویدئو از نمایش رزمی و درددل او قرار داده شد

 نمایش جالب حرکت رزمی نادر بروسلی

 درددل نادربروسلی و آرزوی بزرگش

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار