فیلم توهین به رئیس جمهور روحانی توسط عده ای از راهپیمایان روز جهانی قدس

عده ای کوچک از راهپیمایان روز جهانی قدس در اقدامی سازماندهی شده با ورود رئیس جمهور شروع به توهین های زشتی به او کردند و شعار مرگ بر روحانی سر دادند!

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار