برای تنظیم بازار شب عید٦٠ هزارتن برنج توزیع می شود

استناد:مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان داشت:برای تنظیم بازار شب عید٦٠ هزارتن برنج توزیع می شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه توزیع کالا های اساسی نظیر برنج از ١٥ بهمن در فروشگاه های زنجیره ای آغاز می شود، بیان داشت:خانوار ها می توانند از ٢٠ بهمن ماه برنج مورد نیاز خود را از فروشگاه های زنجیره ای دریافت کنند 

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکهبرای  تنظیم بازار شب عید٦٠ هزارتن برنج توزیع می شود گفت:قیمت هرکیلوگرم برنج هندی ١١٢١؛ ٥٦٠٠ تومان و هر کیسه ١٠ کیلویی ٥٦٠٠٠ تومان، برنج هندی pr کیلویی٢٦٠٠ تومان و هر کیسه ١٠ کیلویی ٢٦٠٠٠ تومان و برنج تایلندی هومالی کیلویی ٣٩٠٠ تومان و هر کیسه ١٠ کیلویی ٣٩٠٠٠ تومان است.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار