خرید 2600 تن کلزا از کشاورزان ساروی

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ساری با اشاره به اینکه در 458 هکتار از اراضی شالیزاری و دو هزار و 760 هتار از اراضی خشکه زاری کلزا کشت شده است، افزود: یک هزار و 58 هکتاز از مزارع کلزا در مناطق دشت، یک هزار و 500 هکتار در مناطق میانبند و 600 هکتار در مناطق کوهستانی است.

پورفلاح با بیان اینکه تاکنون دو هزار و 680 تن کلزا توسط مرکز خرید از کشاورزان ساروی خریداری شده است، اضافه کرد: پیش بینی می شود 6 هزار تن کلزا از مزارع شهرستان ساری برداشت شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار