تغییر رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران

استنادنیوز؛عزیزالله شهیدی فر معاون جهاد کشاورزی به جای دلاور حیدرپور بر کرسی ریاست تکیه زد

محمد حسن دادخواه رییس اداره روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی مازندران از تودیع مهندس حیدرپور و معارفه مهندس شهیدی فر بعنوان رییس سازمان جهادکشاورزی مازندران در روز سه شنبه مورخ 97/3/29 خبر داد

 

 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار