دانشگاه علوم پزشکی مازندران جزو ۱۰ دانشگاه برتر ایران

استنادنیوز؛پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برتر کشور بر اساس شاخص ها و معیارهای مصوب ، دانشگاه علوم پزشکی مازندران » را بعنوان ۱۰ دانشگاه علوم پزشکی برتر ایران معرفي کرد.

گروه رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) در ششمین نشست فوق العاده وزرای آموزش عالی کشورهای اسلامی  در  رتبه بندی اعلام شده دانشگاه ها و موسسات پژوهشی برتر کشور  بر اساس شاخص ها و معیارهای مصوب ، دانشگاه علوم پزشکي مازندران » در ميان ۱۰ دانشگاه علوم پزشکي برتر ايران معرفي شد.

در این رتبه بندی ۱۸۲ دانشگاه و مؤسسه پژوهشی دولتی بر اساس ۲۶ شاخص در قالب ۵ معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، تسهیلات، امکانات و فعاليت‌هاي اجتماعي- اقتصادي وصنعتي مورد ارزيابي قرار گرفتند که  از دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ۴۲ دانشگاه علوم پزشکي در رتبه بندي مورد ارزيابي قرار گرفتند و دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني  مازندران در جمع ۱۰ دانشگاه برتر علوم پزشکي کشور قرار گرفت.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار