وعده افشاگری وزیر جوان/فرآینده های مافیا پروری و امضاهای طلایی را می گویم

استنادنیوز؛ آذری جهرمی وعده افشاگری داد:آماده‌ام؛ اگر تلویزیون وقت کافی دهد، فرآیند‌های مافیاپرور و امضا‌های طلایی فسادزا را تشریح کنم.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار