علی اسماعیلی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان مازندران انتخاب شد

استنادنیوز: درانتخابات مجمع نمایندگان استان مازندران که با حضور تمام اعضای مجمع نمایندگان این استان برگزار شد علی اسماعیلی به عنوان رئیس مجمع انتخاب شد.

در جلسه انتخابات این مجمع علی اسماعیلی، نماینده نور و محمودآباد به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان مازندران در سال سوم دوره دهم مجلس شورای اسلامی انتخاب گردید.  همچنین آقای علی محمدشاعری، نماینده بهشهر و نکا به عنوان نایب رئیس و شمس الدین شریعت نژاد،

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار