• شش ماهه نخست سال جاری انجام شد؛

انتشار٣٨٦ عنوان کتاب در مازندران

عباس زارع گفت: در نیمه اول امسال ٣٨٦ عنوان کتاب در این استان منتشر شد و در اختیار علاقه مندان علم و دانایی قرار گرفت

هم اکنون ٢١٢ ناشر در مازندران فعالیت دارند

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اعلام این خبر گفت: در نیمه اول امسال ٣٨٦ عنوان کتاب در این استان منتشر شد و در اختیار علاقه مندان علم و دانایی قرار گرفت.

٣٦١ عنوان از کتاب های منتشر شده، چاپ اول و تنها ١٥ عنوان چاپ مجدد بود.

عباس زارع شمارگان کتاب های منتشر شده را ٣٦٩ هزار جلد اعلام کرد و گفت که بیشتر کتاب های منتشر شده در زمینه های دینی و کودک و نوجوان بوده است.

همچنین مازندران دارای ١١٣کتابخانه عمومی با ٢میلیون جلد کتاب و حدود ٧٠٠ هزار عضو است.

اگر چه مازندران در زمینه باسوادی و انتشار کتاب و نشریه از استان های پیشرو و سرآمد کشور است ولی در زمینه فضای کتابخانه ای کمبود دارد.

سرانه فضای کتابخانه های عمومی مازندران یک و ٦ دهم متر مربع است در حالی که میانگین کشوری ٢ و نیم متر مربع و ٦ دهم متر مربع بیشتر از مازندران است.

استان مازندران بر اساس نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن حدود سه میلیون و ٣٠٠ هزار نفر جمعیت دارد و با وجود زندگی ٤٧ درصد آنها در روستاها، بالاترین نرخ باسوادی کشور را در اختیار دارد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار