• مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2:

3 میلیارد و 930 میلیون ریال تسهیلات بهسازی به خبازی های مازندران پرداخت شد

استنادنیوز؛با توجه به توافقنامه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با بانک سپه تسهیلات بهسازی و نوسازی به واحدهای خبازی استان مازندران پرداخت گردید

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 با بیان این مطلب اظهار داشت: تاکنون مبلغ 3 میلیارد و 930 میلیون ریال تسهیلات بهسازی و نوسازی به نانوایی های استان پرداخت شد.

سید محمد جعفری افزود: تسهیلات بهسازی و نوسازی از سوی بانک سپه بمنظور تجهیز و نوسازی نانوایی های سطح استان پرداخت می گردد.

دکتر جعفری تصریح کرد: اتحادیه خبازان افراد متقاضی را به بانک عامل معرفی و به هر واحد تا سقف 15 میلیون تومان تسهیلات با کارمزد 15 درصد و مدت بازپرداخت سه ساله پرداخت می شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار