اولین جلسه کمیته راهبردی مدیریت سبزدر نوسازی مدارس مازندران برگزار شد

استنادنیوز؛اولین جلسه کمیته راهبردی مدیریت سبز با حضور نمایدگان دستگاها ونهادهای عضوبمنظور کاهش هزینه وآثارمنفی زیست محیطی ناشی از مصرف با محوریت این اداره کل برگزارشد 

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس مازندران : مهندس شیرزاد با تبین اهداف طرح به ضرورت تشکیل چنین جلسه ای پرداخت گفت: البته تا کنون اقداماتی خوبی در خصو ص برسی ابعاد مختلف مدیریت سبزوالگوی مدرسه سبزانجام گرفته است . در ادمه هر یک از اعضاء باارائه نقطه نظرات خود، برچگونگی ادامه کارسئولاتی را مطرح نمودند.

همچنین مقرر گردید، جلسات به صورت مستمر هریک ماه یکبار تشکیل شود

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟
 • 2554 Votes
  بله، کاملا راضی هستم
  14.78%
 • 5516 Votes
  می توانستند عملکرد بهتری داشته باشند
  31.92%
 • 9212 Votes
  خیر، اصلا راضی نیستم
  53.3%
← Back
Total 17282 Votes

insta35065126

telegram405412

آخرین اخبار