• در بازرسی تیم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد؛

کشف ۵۷۰ شربت زایتیدن تقلبی و قاچاق از یکی از داروخانه های قائمشهر

استنادنیوز؛دکتر محمد رضا شیران معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران از کشف تعداد ۵۷۰ عدد شربت زایتیدن تقلبی و قاچاق از یکی از داروخانه های شهرستان قائمشهرخبر داد

دکتر محمد رضا شیران معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران از کشف و ضبط تعداد ۵۷۰ عدد شربت زایتیدن تقلبی و قاچاق از یکی از داروخانه های شهرستان قائمشهر خبر داد .

وی در این راستا اظهار کرد : در بازرسی تیم معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی مازندران از یکی از داروخانه های شهرستان قائمشهر تعداد ۵۷۰ عدد شربت زایتیدن تقلبی و قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال کشف و ضبط شد. در همین راستا پرونده تخلف این داروخانه جهت برخورد قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار