• مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2:

کمبودی در تامین آرد استان وجود ندارد

 

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2:

هیچگونه کمبودی در تامین آرد استان وجود ندارد

استنادنیوز؛کلیه واحدهای خبازی آزادپز و سایر صنوف آردبر (قنادان، کیک و کلوچه و شیرینی و...) حداکثر تا 28 آبان ماه سالجاری باید نسبت به ثبت نام در سامانه فروش گندم و آرد اقدام کنند

در آبان ماه سالجاری تاکنون بیش از 10 هزار و 500 تن گندم جهت تولید آرد مورد نیاز نانوایی های آزادپز استان از سوی شرکت غله به کارخانجات آردسازی استان فروخته شد که در مقایسه با فروش مهرماه بیش از 1000 تن افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به این روند تا پایان آبان ماه این افزایش فروش به مقدار 1500 تن نسبت به ماه گذشته خواهد رسید.
سید محمد جعفری همچنین به آرد مورد نیاز خبازی های دولتی اشاره کرد و گفت: ماهانه قریب به 22 هزار تن گندم جهت تولید آرد مورد نیاز نانوایی های یارانه ای استان از سوی شرکت غله به کارخانجات آردسازی ارائه می گردد.
دکتر جعفری تصریح کرد: با توجه به ذخایر استراتژیک هیچ گونه کمبودی در خصوص تامین آرد خبازی های استان وجود ندارد.
وی افزود: از ابتدای آذرماه سالجاری با توجه به راه اندازی سامانه فروش گندم و آرد نانوایی های آزادپز، صنوف و صنایع، فروش گندم و آرد از طریق سامانه مذکور انجام خواهد شد.
جعفری تایید کرد: کلیه واحدهای خبازی آزادپز و سایر صنوف آردبر (قنادان، کیک و کلوچه و شیرینی و...) باید با هماهنگی نمایندگی های شرکت غله در شهرستانها، اتحادیه های مربوطه و ادارات صنعت، معدن و تجارت شهرستانها حداکثر تا 28 آبان ماه سالجاری نسبت به ثبت نام در سامانه یاد شده اقدام کنند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار