• معاون جهاد کشاورزی مازندران:

9000 هکتار از مزارع کلزا مازندران مکانیزه کشت شد

استنادنیوز؛معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون 9 هزار هکتار از مزارع کلزا مازندران مکانیزه کشت شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، محمدتقی شکوهی درباره آخرین وضعیت زراعت کلزا در مازندران گفت: برنامه ابلاغی کشت کلزا 29 هزار و 890 هکتار بود که تاکنون در سطح 24 هزار و 516 هکتار قرارداد کشت منعقد شد.

وی میزان بذر تخصیصی کلزا به استان را 150 تن اعلام کرد و افزود: تاکنون 142 تن بذر به استان حمل و 140 هزار و 568 کیلوگرم بین کشاورزان استان توزیع شد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه 23 هزار و 429 هکتار از مزارع کلزا مازندران بذرکاری شد که 19 هزار و 333 هکتار آن سبز شد، ادامه داد: دو هزار و 867 هکتار از این مزارع تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است.

این مسؤول از رشد 123 درصدی سطح قرارداد کشت کلزا نسبت به سال قبل خبر داد.

شکوهی اظهار کرد: تاکنون 9 هزار هکتار از مزارع کلزا مازندران مکانیزه کشت شد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار