شهیدی فر؛ جهاد کشاورزی ناجی اشتغال مازندران است

استنادنیوز؛ رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت:استاندار نگاه ویژه ای به کشاورزی دارد و این نگاه، وظایف جهاد کشاورزی را سخت تر می کند چون جهاد کشاورزی ناجی اشتغال استان است.

عزیزاله شهیدی فر در جمع مدیران مراکز جهاد کشاورزی شهرستان ها تاکیدکرد هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در حوزه اراضی کشاورزی فوری باید شناسایی و در بدو امر از آن جلوگیری شود.

وی افزود: به مراکز جهاد کشاورزی به عنوان خط مقدم تولید توجه جدی داریم چراکه مراکز جهاد کشاورزی پیوند دهنده تحقیقات، آموزش و ترویج هستند ومراکز جهاد کشاورزی اولین نقطه ارتباط با کشاورزان هستند که با ورود کارشناسان تازه نفس، جان دوباره ای به مراکز داده شد.

وی عنوان کرد: مراکز جهاد کشاورزی عهده دار تمام وظایف حوزه کشاورزی هستند و باید به بهترین شکل بتوانند این وظایف را انجام دهند و مدیریت مصرف آب از مهمترین وظایف مرکز جهاد کشاورزی گهرباران است که کشاورزان بتوانند با دغدغه کمتری به تولید بپردازند.

شهیدی فر افزود: استاندار مازندران نگاه ویژه ای به کشاورزی دارد و این نگاه، وظایف جهاد کشاورزی را سخت تر می کند چون جهاد کشاورزی ناجی اشتغال استان است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه آموزش مهمترین وظیفه مراکز جهاد کشاورزی است که باید با جدیت به آن پرداخته شود گفت: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در حوزه زمین را فورا شناسایی کرده و به گشت ۱۳۱ اطلاع رسانی شود تا در بدو امر جلوی آن گرفته شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد و اقدامات مسئولان کشوری در سیل شمال کشور رضایت دارید؟
آیا از اقدامات مسئولان استان مازندران در رسیدگی به سیل زدگان رضایت دارید؟

insta35065126

telegram405412

آخرین اخبار