• معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران تاکید کرد :

نبود آموزش درست و کافی سبب بروز آسیب های متعدد اجتماعی

استنادنیوز؛معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران بروز آسیب های متعدد اجتماعی را حاصل نبود آموزش درست و کافی عنوان کرد و افزود :مازمانی می‌توانیم نشاط اجتماعی رادر فرزندان وجامعه ایجاد کنیم که آموزش و پرورش را توامان مورد توجه قرار دهیم

با حضور وحید حسین زاده معاون امور اجتماعی بهزیستی استان مازندران آیین اختتامیه سیزدهمین آزمون جامع زبان آموزان در سالن ورزشی دانشگاه شمال شهرستان آمل برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بهزیستی مازندران حسین زاده با تاکید بر حفظ دنیای کودکی وحس کودکی در فرزندان گفت: رسالت وبرنامه های ما در مهدهای کودک بااولویت ابعاد پرورشی کودکان می باشد در مهدهای کودک ونهادهای پرورشی باید خلا های اجتماعی وفرهنگی خانواده با برنامه های مبتنی بر اجتماع محور وخانواده محور بارویکرد مهارت‌های زندگی ومهارتهای اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی مازندران بروز آسیب های متعدد اجتماعی را حاصل نبود آموزش درست و کافی عنوان کرد و افزود : خانواده ها با تاکیدی که بر اموزش دارند از تربیت فرزندان غافل می‌شوند مازمانی می‌توانیم نشاط اجتماعی رادر فرزندان وجامعه ایجاد کنیم آموزش و پرورش را توامان مورد توجه قرار دهیم.
وی با بیان اینکه در استان مازندران بیش از 850 مهد کودک و4هزار مربی در مهدهای کودک استان در پرورش29 هزار کودک باارائه برنامه های مختلف اجتماعی وفرهنگی فعالیت میکنند خاطرنشان کرد : دوران کودکی طلایی ترین دوران رشد زندگی یک انسان است دستگاه‌های متولی هم باید بهترین و طلایی ترین برنامه ها رادر رشد وپرورش کودکان ارائه نمایند تا بتوانیم فرزندانمان را در برابر آسیب‌های اجتماعی واکسینه کنیم.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار