فیلم تگرگ شدید در جزیره قشم! / 5 فروردین 98

 فیلم کوتاه از تگرگ شدید و خطرناک امروز 5 فرودین 98 در جزیره قشم که خساراتی نیز به همراه داشته است

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار