• معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران:

انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، از فرآیندهای مهم نظام راهبری مدیریت مدرسه محور است

استنادنیوز؛معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران گفت: انتخاب و انتصاب مدیران مدارس، از فرآیندهای مهم نظام راهبری مدیریت مدرسه محور است

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران، «اسفندیار نظری» در جلسه نظام راهبری مدیریت مدرسه محور گفت: شیوه نامه نظام راهبری مدیریت مدرسه محور در راستای جلوگیری از دوباره کاری و ایجاد یک روش صحیح و درست مدارس، در اجرای فرآیندهای سند تحول بنیادین است.

معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه کلید‌واژه سند تحول بنیادین ایجاد موقعیت های یادگیری در مدرسه است افزود: در واقع با ایجاد فرصت های مناسب، اتفاقات خوبی را برای دانش آموزان رقم خواهیم زد. حق انتخاب را به دانش آموزان دهیم وفرصت شادی کردن، مهارت تفکر، گفتگو و تحمل یکدیگر را برای دانش آموزان فراهم سازیم.

وی درادامه سخنان خود اضافه کرد: اگر این چهار فرصت را در مدرسه ایجاد کنیم سه اتفاق مهم شامل «کسب مهارت دانش، کسب مهارت زندگی، کسب مهارت کسب و کار» در مدرسه رخ می دهد.

نظری با بیان اینکه یکی از فرآیند های اصلی نظام راهبری مدیریت مدرسه محور، برنامه ویژه مدرسه است تصریح کرد: با توجه به این مسئله تاکید سند تحول بنیادین تفویض اختیار به مدارس است و با توجه به شورای هماهنگی دبیرخانه سند تحول بنیادین از سوی مقام عالی وزارت، شیوه نامه ای تحت عنوان نظام راهبری مدرسه محوری تدوین شده است.

معاون متوسطه آموزش و پرورش مازندران ادامه داد: بر اسا‌س شش راهکار نظام راهبری مدیریت مدرسه محور، کلیه بخشنامه ها و دستورالعمل ها که از سوی معاونت های مختلف یا ادارات شهرستان‌ها ومناطق وادارات کل یا وزارت خانه به «شهرستان‌ها و مناطق» و استان ابلاغ می شد، همه در راستای دستورالعمل نظام راهبری مدرسه «کان لَم یَکٌن» اعلام شده و بعد از این هرگونه دستورالعمل و بخشنامه ای که قرار است به استان‌ها و «شهرستان‌ها و مناطق» ارسال شود، باید براساس شیوه نامه نظام راهبری مدیریت مدرسه محور باشد.

نظری با بیان اینکه یکی از فرایندهایی که در نظام راهبری مدیریت مدرسه محور بسیار مهم است، بحث انتخاب و انتصاب مدیران است افزود: شش فرآیند در نظام راهبری مدیریت مدرسه محور تعریف شده و تاکید شده که اعضای اصلی نظام راهبری مدیریت مدرسه محور اعضای شورای معاونین استان ها باشند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه ازاین پس هرگونه دستورالعمل ها که به مدارس ختم می شود، باید توسط ستاد نظام راهبری مدیرت مدرسه محور تائید و تدوین شود افزود: براساس نظام راهبری مدیریت مدرسه محور، هماهنگی خاصی را در سطح استان و شهرستان ایجاد کردیم که از این پس تمامی بخشنامه ها باید در ستاد راهبری مدیریت مدرسه محور بررسی و از سوی کمیته مستند سازی تائید شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار