• به منظور شرکت در رقابت هاي بين المللي جايزه بزرگ فرانسه و جام جهاني ايران

اردوی تيم ملی بزرگسالان کشتی فرنگی آغاز شد

اردوی تيم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان برای حضور در مسابقات بين المللی جايزه بزرگ فرانسه و جام جهانی ايران از روز27 دی تا 7 بهمن ماه در خانه کشتی شماره يک تهران برگزار خواهد شد.


اسامي نفرات دعوت شده به اين اردو به شرح زير است:
59 کيلوگرم: حميد سوريان (تهران) محسن حاجی پور (مازندران) مصيب اکبري (تهران) عليرضا نجاتی (قم)
66 کيلوگرم: اميد نوروزی (فارس) علی ارسلان (مازندران) وحيد ميرفتح الهی (تهران)
71 کيلوگرم: عظيم گرمسيری (خوزستان) اصغر عالی محمدي (تهران)
75 کيلوگرم: سعيد عبدولی (خوزستان) رسول گرمسيری (خوزستان)
80 کيلوگرم: رامين طاهری (خوزستان) کيوان رضايی (فارس)
85 کيلوگرم: حسين نوری (زنجان) ايمان انصاری (تهران)
98 کيلوگرم: قاسم رضايی (مازندران) مهدي علياری (تهران) علي اکبر حيدری (قم) اميد افتخاری اصل (البرز)
130 کيلوگرم: امير قاسمی منجزی (خوزستان) شهاب قوره جيلی (تهران) شادمان عظيمی (فارس)
سرمربی: علی اشکانی
مربيان منتخب سرمربی با استناد به بند 1 بخش (و) نظام نامه فنی کشتی کشور، انتخاب مربيان تيم ملی: حميدرضا اسماعيل نژاد- محمدعلی چميانی- مهرزاد اسفندياری فر- داود گيل نيرنگ
ماساژور: محمد عليزاده
سرپرست: محمد دليريان

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار