• مدیر جهاد کشاورزی قائمشهر خبر داد؛

بهره برداری از طرح های کشاورزی در قائمشهر با هزینه بیش از 13 میلیارد ریال

فرزین فرهادی از افتتاح پنج طرح لاینیگ کانال بتنی و 2 طرح مربوط به تجهیز و نوسازی زمین های کشاورزی شالیزاری شهرستان قائمشهر خبر داد.

به گزارش استناد نیوز، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قائم شهر گفت: برای اجرای این طرح ها 13 میلیارد و 418 میلیون ریال هزینه شده است که 280 هکتار از زمین های کشاورزی شهرستان را زیر پوشش دارند و 308 خانوار از مزایای آن بهره مند می شوند.

وی افزود: پنج طرح مربوط به لاینیگ انتقال آب، با 12 هزار متر جهت آبیاری در مزارع کشاورزی به صورت نمادین در روستای «آهنگرکلا بیشه سر» با سرمایه 9 میلیارد و 983 میلیون ریال، به بهره برداری رسیده است.

فرهادی همچنین به 2 طرح تجهیز و نوسازی 31 هکتار زمین در روستاهای آهنگر کلا بیشه سر و دوک اشاره کرد و گفت: طرح تجهیز و نوسازی زمین کشاورزی شالیزاری روستای آهنگر کلا بیشه سر با 12 هکتار و مبلغ یک میلیارد و 553 میلیون ریال و همچنین طرح تجهیز و نوسازی روستای دوک با 19 هکتار و مبلغ یک میلیارد و 882 میلیون ریال به بهره برداری رسیده است که 45 خانوار از آن بهره مند خواهند شد.

 

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار