مشکلات در حوزه زنان و خانواده منحصر به ساختارهای موجود نیست

استنادنیوز؛ معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار داشت:مشکلات در حوزه زنان و خانواده منحصر به ساختارهای موجود نیست بلکه نیازمند اصلاح در رویه و سیاست‌ها هستیم.

معصومه ابتکار با اشاره به برخی چالش‌ها در حوزه قوانین و همچنین در زمینه ضمانت اجرایی قوانین حاضر افزود: در حال حاضر قوانین خوبی در حوزه زنان در کشور وجود دارد و البته در برخی موارد لزوم اصلاح قوانین احساس می شود.

وی در مورد ارتقای جایگاه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به یک وزارتخانه مستقل گفت: مشکلات در حوزه زنان و خانواده منحصر به ساختارهای موجود نیست بلکه نیازمند اصلاح در رویه و سیاست‌ها هستیم، بنابراین تا زمانی که سیاست‌ها اصلاح نشود، تغییر ساختارها نمی تواند چندان راهگشا باشد.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: در حال حاضر موضوعات مهمتری در حوزه زنان وجود دارد که باید پیگیری کنیم. این موضوعات بیشتر از آنکه به ساختار مربوط باشد، به حوزه سیاستها و تصمیم گیریها مربوط است و اولویت ما در رفع چالشهای در زمینه زنان و خانواده ایجاد یک تغییر نگرش و سیاست در تصمیم گیری‌ها است.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار