• اسلامی استاندار مازندران:

لزوم حمایت از جامعه مولد عشایر/ بهره گیری از پنل های خورشیدی در جامعه عشایری پیگیری شود

استنادنیوز؛استاندار مازندران، گفت: باور کنیم که عشایر شریان حیاتی طبیعت، حافظ محیط زیست و یک نقطه قوت استراتژیک برای ما هستند

به گزارش روابط عمومی استانداری، محمد اسلامی در نخستین جلسه شورای عشایر استان، ضمن تبریک میلاد مسعود حضرت امام رضا (ع) با بیان این که عشایر، مردمی قابل اعتماد، حافظ طبیعت و محیط زیست هستند، افزود: عشایر، حافظ زمین و تولید کننده اند و هیچ گاه طبیعت را به مخاطره نمی اندازند.

استاندار با اشاره به این که باید باور کنیم که عشایر شریان حیاتی طبیعت و یک نقطه قوت استراتژیک برای ما هستند، تصریح نمود: دام بر رویش طبیعت اثرگذار است، اگر به رویش، تولید و توسعه زندگی عشایری که برای ما مولد هست، توجه و از آن پشتیبانی نکنیم، سلامت و امنیت غذایی جامعه ما به مخاطره می افتد.

مقام عالی دولت در مازندران، با تاکید بر این که در جهت حفظ طبیعت و سرزمین می بایست از ظرفیت و توانمندی عشایر به صورت سازماندهی شده بهره گیری نماییم و به آن ها در این راستا، نقش بدهیم، گفت: باید در راستای ارتقاء قابلیت تولید و سلامت و امنیت غذایی گام های جدی برداریم و حمایت از جامعه مولد عشایر در این راستا یک ضرورت است.

استاندار، با اشاره به این که نباید بین زندگی روستایی، عشایری و شهری تفکیک و تمایز قائل شویم، خاطرنشان ساخت: ارایه خدمات در حوزه های مختلف به جامعه عشایری باید صورت گیرد و دستگاه ها مکلف به انجام وظایف خود در این راستا و نظارت جدی بر امور عشایر هستند.

وی با بیان این که بیمه عشایری و بیمه محصولات مورد تاکید ماست، یادآور شد: باید بهره وری و سبد محصول و درآمد عشایر و روستاییان را توسعه دهیم تا از اقتصاد تک پایه خارج شوند.

اسلامی بر پشتیبانی از مدارس عشایری و ضرورت تدریس رشته های بومی در این مدارس تاکید کرد و اظهار داشت: نیروهای تحصیلکرده باید در طبیعت باقی بمانند تا با تکیه بر مهارت، رشته های نیاکان خود را به صورت علمی تداوم و توسعه دهند.

استاندار با اشاره به این که مازندران دارای جمعیت عشایری قابل توجهی است و باید با اقدامات عملی و اثرگذار و پشتیبانی دستگاه های مرتبط بر اساس آیین نامه ساماندهی عشایر برای استقرار و تداوم زندگی جمعیت عشایری استان؛ اهتمام شود، افزود: احیا صنایع دستی و ایجاد بازارچه های عرضه مستقیم محصولات عشایری برای توانمندسازی و ارتقاء سبد اقتصادی عشایر باید اتفاق بیفتد.

نماینده عالی دولت در استان، با اشاره به این که پیشرفت و توسعه در گرو توسعه مهارت های اجتماعی و ارتقاء مهارت های زندگی است، گفت: باید به داشته ها و ثروت های خود درست بنگریم و فرصت ها را توسعه دهیم.

اسلامی با اشاره به این که باید سوخت و جامعه پاک را برای عشایر جدی بگیریم، افزود: استفاده از انرژی های نو و بهره گیری از پنل های خورشیدی در جامعه عشایری دنبال شود.

استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که هیچ کس حق ندارد قیمت نهاده ها و کالاها را به بهانه افزایش قیمت دلار، افزایش دهد، تاکید کرد: قیمت واقعی و قانونی دلار از سوی دولت تعیین و اعلام شده و در اختیار واحدها و تجار قرار گرفته و می گیرد و هرگونه تخطی از این سیاست و سودجویی؛ تخلف محسوب و با متخلفین و محتکرین برخورد جدی می شود.

وی با بیان این که دشمن، عملیات تخریب ذهن و زندگی مردم را در دستور کار جدی خود قرار داده است، ابراز داشت: متاسفانه، عده ای با سودجویی و احتکار، آب به آسیاب دشمن می ریزند که لازم است از سوی دستگاه های نظارتی با جدیت پیگیری شود.

اسلامی با اشاره به این که حرکت استان در مسیر پشتیبانی از رونق تولید و اشتغال است، گفت: بالغ بر 110 میلیارد تومان تسهیلات، طی 40 روز گذشته از طریق سامانه کارآ، به متقاضیان اشتغال پرداخت کردیم.

استاندار، با بیان این که باید تحول اساسی در تولید محصولات گیاهی، زراعی، دامی و آبزی پروری استان اتفاق بیفتد، تصریح کرد: دلگرمی و امید بهاستاندار مازندران، گفت: باور کنیم که عشایر شریان حیاتی طبیعت، حافظ محیط زیست و یک نقطه قوت استراتژیک برای ما هستند.

به گزارش روابط عمومی استانداری، محمد اسلامی در نخستین جلسه شورای عشایر استان، ضمن تبریک میلاد مسعود حضرت امام رضا (ع) با بیان این که عشایر، مردمی قابل اعتماد، حافظ طبیعت و محیط زیست هستند، افزود: عشایر، حافظ زمین و تولید کننده اند و هیچ گاه طبیعت را به مخاطره نمی اندازند.

استاندار با اشاره به این که باید باور کنیم که عشایر شریان حیاتی طبیعت و یک نقطه قوت استراتژیک برای ما هستند، تصریح نمود: دام بر رویش طبیعت اثرگذار است، اگر به رویش، تولید و توسعه زندگی عشایری که برای ما مولد هست، توجه و از آن پشتیبانی نکنیم، سلامت و امنیت غذایی جامعه ما به مخاطره می افتد.

مقام عالی دولت در مازندران، با تاکید بر این که در جهت حفظ طبیعت و سرزمین می بایست از ظرفیت و توانمندی عشایر به صورت سازماندهی شده بهره گیری نماییم و به آن ها در این راستا، نقش بدهیم، گفت: باید در راستای ارتقاء قابلیت تولید و سلامت و امنیت غذایی گام های جدی برداریم و حمایت از جامعه مولد عشایر در این راستا یک ضرورت است.

استاندار، با اشاره به این که نباید بین زندگی روستایی، عشایری و شهری تفکیک و تمایز قائل شویم، خاطرنشان ساخت: ارایه خدمات در حوزه های مختلف به جامعه عشایری باید صورت گیرد و دستگاه ها مکلف به انجام وظایف خود در این راستا و نظارت جدی بر امور عشایر هستند.

وی با بیان این که بیمه عشایری و بیمه محصولات مورد تاکید ماست، یادآور شد: باید بهره وری و سبد محصول و درآمد عشایر و روستاییان را توسعه دهیم تا از اقتصاد تک پایه خارج شوند.

اسلامی بر پشتیبانی از مدارس عشایری و ضرورت تدریس رشته های بومی در این مدارس تاکید کرد و اظهار داشت: نیروهای تحصیلکرده باید در طبیعت باقی بمانند تا با تکیه بر مهارت، رشته های نیاکان خود را به صورت علمی تداوم و توسعه دهند.

استاندار با اشاره به این که مازندران دارای جمعیت عشایری قابل توجهی است و باید با اقدامات عملی و اثرگذار و پشتیبانی دستگاه های مرتبط بر اساس آیین نامه ساماندهی عشایر برای استقرار و تداوم زندگی جمعیت عشایری استان؛ اهتمام شود، افزود: احیا صنایع دستی و ایجاد بازارچه های عرضه مستقیم محصولات عشایری برای توانمندسازی و ارتقاء سبد اقتصادی عشایر باید اتفاق بیفتد.

نماینده عالی دولت در استان، با اشاره به این که پیشرفت و توسعه در گرو توسعه مهارت های اجتماعی و ارتقاء مهارت های زندگی است، گفت: باید به داشته ها و ثروت های خود درست بنگریم و فرصت ها را توسعه دهیم.

اسلامی با اشاره به این که باید سوخت و جامعه پاک را برای عشایر جدی بگیریم، افزود: استفاده از انرژی های نو و بهره گیری از پنل های خورشیدی در جامعه عشایری دنبال شود.

استاندار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این که هیچ کس حق ندارد قیمت نهاده ها و کالاها را به بهانه افزایش قیمت دلار، افزایش دهد، تاکید کرد: قیمت واقعی و قانونی دلار از سوی دولت تعیین و اعلام شده و در اختیار واحدها و تجار قرار گرفته و می گیرد و هرگونه تخطی از این سیاست و سودجویی؛ تخلف محسوب و با متخلفین و محتکرین برخورد جدی می شود.

وی با بیان این که دشمن، عملیات تخریب ذهن و زندگی مردم را در دستور کار جدی خود قرار داده است، ابراز داشت: متاسفانه، عده ای با سودجویی و احتکار، آب به آسیاب دشمن می ریزند که لازم است از سوی دستگاه های نظارتی با جدیت پیگیری شود.

اسلامی با اشاره به این که حرکت استان در مسیر پشتیبانی از رونق تولید و اشتغال است، گفت: بالغ بر 110 میلیارد تومان تسهیلات، طی 40 روز گذشته از طریق سامانه کارآ، به متقاضیان اشتغال پرداخت کردیم.

استاندار، با بیان این که باید تحول اساسی در تولید محصولات گیاهی، زراعی، دامی و آبزی پروری استان اتفاق بیفتد، تصریح کرد: دلگرمی و امید به مردم با اقدامات واقعی صورت می گیرد و مدیران باید با حضور قوی در صحنه به پیشبرد امور و حمایت از جوامع مولد اهتمام نمایند.

در این جلسه کرمعلی قندالی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان امور عشایری کشور با اشاره به این که به مسایل جامعه عشایری باید بدور از بخشی نگری و با دیدی جامع نگاه کنیم و با برنامه ریزی مدون و موثر به توسعه و تقویت زندگی و اقتصاد عشایر کمک نماییم، گفت: باید به دیدگاه ها و نظرات کسانی که به طور جدی با جامعه عشایر مرتبط هستند و در این بخش فعالیت دارند، گوش کنیم.

وی با بیان این که نقش عشایر در اقتصاد و فرهنگ موثر است، گفت: تجهیز زندگی عشایر و توانمند سازی جامعه عشایری از جمله اولویت هایی است که همه باید برای تحقق آن کمک کنند.

کاظمی، رییس اداره عشایری استان نیز در این جلسه گزارشی از جامعه عشایری مازندران ارایه کرد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار