پرداخت 90درصد از مطالبات گندمکاران مازندرانی

استنادنیوز؛مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 مازندران گفت: با این میزان پرداختی تاکنون 90 درصد از مطالبات گندمکاران استان پرداخت گردید


سید محمد جعفری گفت: با پیگیری های بعمل آمده تاکنون 1044 میلیارد و 987 میلیون ریال از مطالبات گندمکاران استان مازندران از طریق سامانه جامع خرید تضمینی بانک عامل پرداخت گردید.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2 افزود: در سالجاری 86 هزار و 860 تن گندم به ارزش 1161 میلیارد و 74 میلیون ریال از کشاورزان گندمکار استان مازندران خریداری شد.

وی گفت: با این میزان پرداختی تاکنون 90 درصد از مطالبات گندمکاران استان پرداخت گردید و مابقی آن بمبلغ 115 میلیارد ریال در صف انتظار پرداخت قرار گرفته است.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار