• معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران در کارگاه باز آموزی مهارت زندگی؛

آموزش های مهارت زندگی موجب رفتارهای سازگارانه فرد باچالش ها و ارتقا سطح بهداشت روانی جامعه می شود

استنادنیوز؛با حضور دکتر فاطمه پورفاطمی معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران اولین روز از کارگاه بازآموزی مهارت زندگی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی بهزیستی مازندران، دکتر پورفاطمی با بیان اینکه کارگاه های آموزش مهارت های زندگی بصورت تکمیلی برای ٤٠ تن از مدرسینِ آموزش دیده برگزار می‌شود گفت: یکی از مهمترین اهداف برگزاری این کارگاه بومی سازی و ارائه روش های نوین آموزشهای مهارتهاى زندگى و انتقال درست و کامل آنها به مربیان سراسر استان است تا بتوانیم بطور گسترده از این آموزه ها در سطح جامعه بهره‌مند شویم.
معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران با تاکید بر ضرورت آموزش مهارت های زندگی خاطرنشان کرد : آموزشهاى مهارتهاى زندگى میتواند در فرد توانایی انجام رفتارهاى سازگارانه و مثبت در رابطه با کنار امدن با چالش ها و نیازهای زندگى روزمره خود داشته باشد و همچنین منجر به تغییر نگرش فرد نسبت به خود و دیگران شود به همین دلیل مهارتهاى یاد شده هم شخص را تغییر میدهد و هم محیط را و در نهایت باعث ارتقا سطح بهداشت روانی جامعه میشود.
وی با اشاره به اینکه برنامه اموزش مهارت های زندگی در سال ۱۹۹۳ سازمان بهداشت جهانی بعنوان یک طرح جامع پیشگیری اولیه براى ارتقاء سطح بهداشت روانى کودکان و نوجوانان معرفى گردیده متذکر شد : این برنامه در ایران توسط بهزیستی از سال ۷۹ آغاز شد و با تاثیرات مثبتی که در سطح جامعه بوجود آورد، اهمیتی دوچندان یافت.
معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران افزود : برای تاثیر گذاری هرچه بیشتر این آموزش ها ضروریست تا هم والدین و هم مربیان و معلمان کود کان با این اموزشها آشنا شوند و باور های نادرست و روش های ناکارآمد و غلط فعلی را بهبود ببخشند.
دکتر پورفاطمی با اشاره به اینکه در عصر حاضر کودکان و نوجوانان در معرض انفجار اطلاعات هستند بر لزوم بروزرسانی مهارت های زندگی تاکید کرد و گفت : ضروریست تا مربیان در این زمینه نیز آموزش های لازم را ببینند تا مهارت های ارتقایی و پیشگیرانه را آموزش دهند.
وی با بیان اینکه دین مبین اسلام سالها پیش از اینکه دنیای غرب به اهمیت آموزش مهارت های زندگی پی ببرد مهارت های زندگی را از دوران جنینی تا سالمندی در خود گنجانده است، بر اهمیت پرورش و اموزش مهارتهاى زندگى اسلامى در کنار آموزش در مدارس تاکید و خاطرنشان کرد : طی برنامه‌ریزی های انجام شده، روش های کارآمد و صحیح، شناسایی شده و در دوره های تکمیلی به مدرسین انتقال داده خواهد شد تا پس از بومی سازی این مهارت ها بسته های اجرایی در سطح استان آموزش داده شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار