ترکیب اعضای جدید هیئت رئیسه نظام مهندسی ساختمان مازندران مشخص شد

استنادنیوز؛هیئت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در نخستین جلسه خود در محل سازمان به اتفاق آرا، آقای دکتر فرشیدرضا حقیقی را به ریاست سازمان برگزید

به استناد ماده 71 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هیئت مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران با حضور کلیه اعضای منتخب هیئت مدیره، عصر روز شنبه نوزدهم آبان ‌ماه در نخستین جلسه خود در محل سازمان به اتفاق آرا، آقای دکتر فرشیدرضا حقیقی را به ریاست سازمان برگزید.

مهندس سیف اله علی نیا به عنوان نایب رئیس اول، دکتر حسین نعمتیان به عنوان نایب رئیس دوم، دکتر حمیدرضا مسیبی به عنوان دبیر سازمان انتخاب شدند. همچنین هیئت رئیسه سازمان دکتر محمد فیروزیان را جهت تصدی سمت خزانه دار به هیئت مدیره پیشنهاد کرد که این انتخاب به اتفاق آراء مورد تایید هیئت مدیره قرار گرفت.
لازم به ذکر است تمامی اعضاء هیئت رئیسه با پانزده رای موافق انتخاب شده اند.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0
آیا از عملکرد کلی نمایندگان استان مازندران در مجلس رضایت دارید؟

آخرین اخبار