عضو سابق شورای شهر بابل بازداشت شد

استنادنیوز؛ محمدحسین منصف عضو سابق شورای شهر بابل بازداشت شد.

 

شنیده ها حاکی از ان است که محمدحسین منصف که برای ادای پاره ای توضیحات احضار شده بود به بازداشتگاه منتقل شد.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار