• رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد:

برخورد قانونی با هرگونه تمليک واحدهای توليدی توسط بانکها

استنادنیوز؛رئیس کل دادگستری مازندران خبر داد: با هرگونه تملک واحدهای تولیدی و اشتغالزایی توسط بانکها برخورد خواهد شد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران، حجت الاسلام تقوی فرد در جلسه تنظیم بازار شهرستان ساری گفت: دادگستری با تمام قوا برای حمایت از واحدهای تولیدی و حمایت از اشتغال، با هر نوع تملک بانکی مخالفت و برخورد خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به لزوم پرداخت بدهی واحدهای تولیدی افزود: این موضوع با تصرف واحدهای تولیدی که موجب اشتغالزایی و کارآفرینی هستند متفاوت بوده و براساس قانون، بدهی واحدهای تولیدی در ازای دریافت تسهیلات، با در نظر گرفتن حفظ اشتغال دریافت می شود.

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار