• مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

کالابرگ نفت سفید بهمن ماه اعلام شد

استنادنیوز؛مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : مصرف کنندگان نفت سفید با کالابرگ های اعلام شده در سری دوم ، نسبت به دریافت و ذخیره سازی سوخت از فروشندگی های محل سکونت خود اقدام کنند.

حسینعلی طالبی مدیرشرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری بیان کرد : با توجه به فصل سرما به منظور ذخیره سازی و تامین بموقع سوخت خانوارهای نفت سفید سوز فاقد گاز طبیعی ، سری جدید کالابرگ سوخت اعلام شد و روستاهای ییلاقی و صعب العبور نگران تامین سوخت زمستانی خود نباشند.

طالبی اظهار کرد : آندسته از مصرف کنندگان که از نفت سفید استفاده می کنند با کالابرگ اعلام شده در نوبت چهارم به شماره ( 526 ، 326 ، 226 ، 126 ) و مقدارهر کالابرگ 300 لیتر ، نسبت به دریافت و ذخیره سازی سوخت خود از فروشندگی های مربوطه اقدام کنند .
وی با تاکید براطمینان مصرف کنندگان از میزان فرآورده و مبلغ دریافتی ، ادامه داد : اعتبار کالا برگ اعلام شده از مورخ 1397/11/4 تا پایان وقت اداری مورخ 1397/12/4می باشد .

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار