فیلم / چند فیلم مختلف از لحظه فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران

ساعت 7:59 دقیقه صبح امروز ساختمان پلاسکو تهران دچار حریق شد که متاسفانه پس از ساعاتی ساختمان به کلی فرو ریخت و عده ای از آتش نشانانی که برای امداد رسانی در ساختمان بودند شهید شدند

 

از نمایی دیگر ببینید

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار