استنادنیوز؛ سرپرست امور اجتماعی بهزیستی خراسان شمالی گفت: وجود مشکلات اقتصادی، حضور خیران در این نهاد را بیشتر کرده است.

منتشرشده در اخبار اجتماعی

استنادنیوز؛ وزیر کشور معتقد است، ذهنیت‌های نادرست فردی که به پنداشت‌های نادرست اجتماعی منتهی می‌شود، بیشترین زمینه فساد در جامعه را فراهم می‌کند.

منتشرشده در اخبار مازندران

استنادنیوز؛معاون امور فرهنگی سپاه کربلای مازندران بیان کرد:متاسفانه حدود 20 سال در مقابله با این آسیب‌ها عقب هستیم و دلیل آن برمی‌گردد به اینکه به‌جای پیشگیری سعی کردیم مقابله کنیم و رفتار قهرآمیز نتیجه عکس خواهد داد

منتشرشده در اخبار مازندران

استنادنیوز؛مدیرکل بهزیستی مازندران با بیان اینکه  96  منطقه مازندران  درمعرض آسیب و 30 منطقه آسیب‌پذیر هستند ،  کانون بسیاری از آسیب ها را در حاشیه نشینی عنوان کرد

منتشرشده در اخبار مازندران

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز

آخرین اخبار