\
استنادنیوز؛ ایثار به معنای نثار است ، منتهی به دو شرط 1-دوست داشتن آن چیز 2- داشتن نیت قربه الی الله.

منتشرشده در اخبار اجتماعی

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز

آخرین اخبار