\دهیار و رئیس شورای خمیرکنده مهم ترین مشکل اهالی روستا را رها شدن زباله و اجرا نشدن طرح هادی بیان کرده اند.

منتشرشده در اخبار اجتماعی

instagram estenad

telegram estenad

فرم جذب خبرنگار استنادنیوز

آخرین اخبار