اسلامی استانداری که در سایه بازی های سیاسی برخی افراد تنها به مردم مازندران می اندیشد

استنادنیوز؛ باید تقدیر کرد از محمد اسلامی استاندار  مازندران ، مردی که اصالت مازندرانی ندارد اما باید اعتراف کرد از بسیاری از مسئولان مازندرانی   ،مازندرانی تر است و دغدغه #مازندران دارد.

درسايه ناامیدی و نگرانی اهالی خوب روستای #شعیب کلایه تنکابن مبنی بر اینکه از مدت ها قبل بنر #مزایده باغ چای شعیب کلایه  بر سردرب این باغ نصب شده و در آستانه #فروش قرار گرفت اما هیچ همتی برای #جلوگیری از این اقدام در بین #مسئولان شهرستان وجود ندارد مردم از طریق #مطالبات مردمی به #استاندار مازندران و #مشاور و مسئول پیگیری ویژه استاندار متوسل شده و از ایشان درخواست کمک کردند.

زمانی که مردم با ما هم صحبت شده و درخواست #کمک کردند  هیچگاه  چنین تصور نمی کردند #استاندار مردمی مازندران  به سرعت پیگیر رفع مشکل آنها شده و مردم خوب این روستا را از این  نگرانی نجات دهد.

باید تقدیر کرد از محمد #اسلامی استاندار  مازندران ، مردی که #اصالت مازندرانی ندارد اما باید اعتراف کرد از بسیاری از #مسئولان مازندرانی   ،مازندرانی تر است و دغدغه #مازندران دارد.

استانداری که به درستی #صدای مردم خود را می شنود و با آنها #همصدا می شود.

استانداری که در سایه بازی های #سیاسی برخی افراد تنها به مردم خود می اندیشد و در صدد است تنها زمینه #رضایتمندی مردم خود را فراهم کند.

 به واقع باید #تقدیر کرد از #عسگری مشاور و مسئول پیگیری ویژه استاندار مازندران ،فرزند شایسته تنکابن که به  مانند دیگر #مسئولان این شهرستان ، آنهایی که تنها از مردم مداری #شعار با مردم را سرداده اما از حال و دغدغه مردم #بی خبر هستند نبوده بلکه بدون شعار و با #تعصب #پیگیر  دغدغه مردم این شهرستان شده تا از نگرانی انها بکاهد.

 به راستی آیا  این نگاه و این همیت #استاندار مازندران و #مشاور ایشان  شایسته #تقدیر نیست؟

به راستی چرا بعضی از #مسئولان  ،آنهایی که تنها در میتینگ های #تبلیغاتی از مردم و با مردم بودن سخن می گویند ،اینچنین به راحتی از #مشکلات مردم عبور کرده  اما در مقابل افرادی اینچنین با تعصب پیگیر مشکلات مردم می شوند؟

ای کاش برخی از #مدیران ما به جای اینکه در پی بوق و #کرنا کردن نشست ها و جلسات بی حاصل خود بودند کمی در بین مردم حضور یافته،  از نزدیک مشکلات آنها را لمس و پیگیر #رفع مشکلات می شدند.
  امروز #استاندار مازندران از آن حیث محبوب مردم است که برای شنیدن و دیدن مشکلات مردمی پیک و #مامور #اعزام نمی کند بلکه خود در بین #مردم حضور یافته و با آنها هم صحبت می شود تا بداند خواسته مردم مازندران از ایشان چیست

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار