کبابِ خرس، کار دست شکارچی‌ها داد/تصویر

استنادنیوز؛ در نوشهر چند نفر بعد از شکار یک خرس در حال تکه تکه کردنش برای کباب بودند که دستگیر شدند.

کبابِ خرس، کار دست شکارچی‌ها داد (عکس)

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

مهردانا

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار