الگوی مزارع کوه‌های آلپ در مازندران پیاده می‌شود؟

استنادنیوز؛ رئیس کارگروه تخصصی گردشگری اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران گفت: مزارعی در آلپ طراحی شده که بیش از صد هزار تخت در آن ساماندهی شده و این دقیقا معادل گردشگری بومگردی در کشور ما بوده با این تفاوت که گردشگری در اتریش هدایت شونده است.

مهدی رمضان زاده  اظهار کرد:  مزارع بومگردی در کوه‌های آلپ به عنوان گردشگری هدایت شونده طراحی شده و واحد اسکان آنان تخت است.

وی با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی مازندران با همکاری زیر مجموعه های شهری خود در استان، پیشنهاد ارائه شده متقاضی برای برپایی یک اقامتگاه بومگردی را با مدیریت محلی کنترل می‌کند، ادامه داد: نظارت کامل مدیران محلی در بحث بهداشت محیط و تفکیک زباله بسیار حائز اهمیت بوده اما ضعف عملکردی دهیاران به لحاظ آموزشی دیده می‌شود.

رمضان زاده با بیان اینکه وظیفه دهیاری ها و شوراهای روستا در مدیریت منطقه خود ترسیم مکان معرفی شده بومگردی از لحاظ بهداشت محیطی است، افزود: با این کار می توان بهداشت محیط و اقامتگاه های بومی گری را سر و سامان داد.

مدیر گروه جهانگردی دانشگاه مازندران گفت: آموزش جامعه محلی، تفکیک زباله از مبداء و مثبت بودن اثرات بومگردی در جامعه محلی طبیعتا مدیریت محلی را به سمت بومگردی سوق می‌دهد.

رئیس کار گروه تخصصی گردشگری اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران با بیان اینکه بومگردی معادل واژه اکوتوریسم یا همان بازدید از مناطق بکر و دور دست است، ادامه داد: این یعنی تراکم جمعیت در آن مکان تعریف شده و  می‌توان جاذبه‌ای قابل دفاع را ارائه داد؛ مانند یک معماری خاص و قطعا یک معماری در خانه شهری نمی‌تواند این جاذبه را ایجاد کند.

وی با اشاره به اینکه بومگردی بخشی از گردشگری هدایت شونده است، افزود: اجرای طرح بومگردی بخشی از بازار را هدایت کرده و با توجه به اقامت و فضاهای اسکان در مناطق خاص جغرافیایی، می توان آن را جزء گردشگری هدایت شده دانست.

وی تصریح کرد: با توسعه بوگردی می توان عدالت درآمدی را در بخشی از جامعه اجرا  کرده و خدمات بهتری ارائه داد، نکته مهم با ارائه خدمات بهتر این است که وفاداری گردشگر افزایش می‌یابد، یعنی رضایتمندی بالا، رفتار آینده گردشگر را تغییر می دهد تا دوباره به این مکان بیاید.

رئیس کار گروه تخصصی گردشگری اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران اظهار کرد: گردشگری هدایت شونده وابسته به هویت روستا و مزرعه کشاورزی بوده و به صورت اتوماتیک صاحب مرزعه تلاش می‌کند تا کشاورزی پویا داشته باشد، چون این نوع گردشگری لازم و ملزوم یکدیگر هستند.

رمضان زاه خاطرنشان کرد: با پویایی کشاورزی، اهداف گردشگری توسعه می یابد و جدا از بحث گردشگری، راندمان تولید بالا رفته و در کنار آن اقامت در مزارع را به همراه داشته که نوعی هدایت شونده بومگردی است. همچنین ضریب تنوع درآمدی بالا رفته و اگر مشکلاتی همچون یخبندان، کشاورزی را تهدید کند، گردشگری می تواند کمک کند تا چرخه ادامه پیدا کند.

مدیر گروه جهانگردی دانشگاه مازندران با بیان اینکه گردشگری هدایت شده باعث کاهش مهاجرت، استفاده از منابع انسانی و استفاده از منابع آب و خاک می شود و تولیدات کشاورزی را پویاتر خواهد کرد، افزود: یکی از ضعف های اساسی کشور ما این است که قوانین از مرکز شکل گرفته و متاسفانه اداره کل میراث در استان ها این اختیار را نداشته که بتوانند جایگزین یا الگوهای خاص را مطرح کند.

وی اظهار کرد: یکی از بحث های بومگردی، مدرن بودن سرویس‌های بهداشتی است که این موضوع هویت مکانی یک منطقه را از بین می برد؛ این برنامه باید در بلندمدت اصلاح شود؛ امروزه به این نتیجه رسیده ایم که برخی از اقامتگاه های بومگردی باید در روستاها شکل بگیرد نه در وسط شهرها مانند کاشان یا گرگان.

رئیس کارگروه تخصصی گردشگری اتاق فکر توسعه و تعالی مازندران افزود: مجوزهای اعطا شده باید در راستای بومگردی روستاها باشد چون هدف تامین عدالت و کسب درآمد بوده که به سمت روستاها برود

telegram estenadnews

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بعنوان میهمان

0

نظرسنجی شهرداری کشور 1

نظرسنجی شهرداری مازندران2

instagram estenad

telegram estenad

آخرین اخبار